25.6.2019 23:07:13
MENÜ
1 Yıllık Hazırlık Sınıfı
Derneğimiz
Genel Bilgiler
Coğrafya
Kültür
Gagauzya Tarihi
Dini Durumu
Komrat Devlet Üniversitesi
ANA SÖZÜ GAZETESİ
Siteye gitmek için Lütfen Tıklayınız
Atalarımızdan....
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Moldova Devlet Üniversitesinde
Eğitim İmkanı
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Üniversiteyi Kazanamadıysanız Üzülmeyin. Sizi Cep Harçlığına Moldova'da Okutuyoruz.
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Videolar Bölümü
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Videolarımızı görmek için
lütfen tıklayınız
Gagauz Radyosu
Yayını dinlemek için lütfen tıklayınız
Yayını dinlemek
için tıklayınız
Dernek Duyuruları
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
h
Komrat Devlet Üniversitesi

KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

•Lise diploması (apostil onaylı)
•6 adet vesikalık (5x6 fotoğraf)
•Sağlık raporu (Moldova'da alınması zorunlu)
•Kimlik (pasaport)
•Banka hesabı (en az 2000 ABD Doları bulunması zorunludur)
•Sabıka kağıdı (apostil onaylı)
•Sağlık sigortası 1 senelik geçerli

ÜNİVERSİTENİN FAKÜLTELERİ

Kültür ve Dilbilim Fakültesi
- Gagauz Filolojisi
- Bulgar Filolojisi
- Rumen Filolojisi
- Yabancı Diller Filolojisi
- Pedogoji
- Sanat ve Kültür

Hukuk Fakültesi
- Avukatlık
- Sosyal Bilimler

Ekonomi Fakültesi
- İşletme
- Pazarlama ve Lojistik
- Muhasebe
- Bankacılık ve Finans
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
- Bilgisayar

Ziraat ve Ziraat Teknolojileri Fakültesi
- Çiftlik Hayvanları Üretim Teknolojisi
- Zirai Ürünler Üretim Süreci
- Fizik Kültür

HAZIRLIK SINIFI BİLGİLERİ

Bir yıl süreli Rusça hazırlık sınıfı programı uygulanır. Programın ilk döneminde sadece Rus dili öğretilmektedir. İkinci dönem programında ise Moldova ve Gagavuz tarihi ve kültürü dersi ve öğrencinin okuyacağı bölümden iki lisans dersine yer verilmektedir.

Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere ikinci bir hak tanınır, komisyon oluşturulur şayet öğrenci komisyonda da başarılı olamazsa programı bir yıl daha tekrar ederler.

İkinci yıl sonunda da başarısız olan öğrencilerin okul ile ilişkileri kesilmektedir.

Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir.

Komrat Üniversitesi Rusça Yeterlik Sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

Komrat Üniversitesi kriterine uygun Uluslararası Yeterlik Sınav belgesine sahip olan öğrenciler de doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

YAŞAM KOŞULLARI

50 Türk öğrenciye yurt imkanı sağlanmaktadır, Ayrıca isteyen öğrenciler kiralık ev tutabilirler.

Aylık ev kiraları 150-250 ABD Doları arasında değişmektedir. Bir öğrencinin aylık geçim masrafı kira hariç minumum 100 ABD Dolarıdır.

Gagauzya bölgesi başkenti, küçük ve sakin bir şehir olan Komrat’ta Türk asıllı Gagauz vatandaşları yaşamaktadır.

Öğrenciler Türk kültürüne yakın bir kültüre sahip olan Gagauz kardeşlerimizle iç içe yaşama imkanına sahip olacaklar ve yabancılık çekmeyeceklerdir. Bölgede sportif aktiviteler bulunmakta ve her öğrenci bu aktivitelere katılma hakkına sahiptir.

ÜNİVERSİTE YURDU HAKKINDA BİLGİ

Üniversite yurdu bünyesinde Türk öğrencilere 50 kontenjan bulunmaktadır. Kız ve erkek öğrenciler aynı binada farklı bölümlerde kalmaktadır. Odalar 2-4 kişiliktir. Yurt yenilenmiş olup teknolojik donanıma sahiptir.

DİĞER ŞARTLAR

Yeni bina 1476 metrekaresi eğitim için ayrılmış olup toplam 5283 metrekareye inşa edilmiştir.

Üniversite bünyesinde Avrupa standartlarına uygun yeni oluşturulmuş fakültede eğitim verilmektedir.

Fakülte bünyesinde Türk öğrencilere özel olarak ayrı bir merkez (sınıf) tahsil edilmiş olup teknolojik donanıma sahiptir. Bu merkez 52 metrekarelik bir sınıftan oluşmaktadır.

Üniversiteye kabul için orta öğretim kurumu diploması gereklidir.

Ağır hastalıkların bulunmaması zorunludur ve buna dair sağlık raporunun olması şarttır. (şeker, kalp, böbrek hastalıkları…)

İsteğe göre iki yıl daha okunarak Yüksek Lisans diploması alınabilir.

Her dönem sonunda yapılan değerlendirmeye göre genel akademik not ortalaması 10 üzerinden 9.5 veya üstünde olan öğrencilere Moldova Eğitim Bakanlığı tarafından karşılıksız burs sağlanmaktadır. Burs ayrıntıları Moldova Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ayrıca ilan edilir. Bu burs Rusça Hazırlık Programında okuyan öğrencileri kapsamaz.

Her öğrencinin banka hesabında 2000 ABD doları olduğunu belgelemesi zorunludur.

Ekonomi Fakültesinin Muhasebe, Pazarlama, İşletme ve Bankacılık bölümleri ile Ziraat Fakültesinin Ekoloji ve Ormancılık Bölümleri 3 yıllık olup isteğe göre iki yıl daha okunarak Yüksek Lisans diploması alınabilir.